Article

Showing articles with tag "testimony". Show all
In order to be fully empowered in testifying the Gospel, the brethren of the Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) Kawasaki Locale enthusiastically gathered at Kawasaki Hoiku Kaikan last July 31. Pastor Maya Cruz, Japan District Coordinator, compellingly expounded the theme, "Partnering with the Apostle in Powerful Testimony of the Gospel" taken from 2 Timothy 1:8 in both of her ...
MAARING GAWIN NG KAHIT SINOAng bawat tunay na mananampalataya ay maaaring magawa ang pagpapatotoo ng patotoo ni Jesus. Hindi ito trabaho lang ng ministro o estudyante ng Paaralang Biblia. Ang alagad ni Cristo ay pinili upang humayo at magkaroon ng bunga (Juan 15:16). Napakadakilang pagpapala kung ang lahat ng alagad ay magdadala ng patotoo ni Jesus. Kahit sinong anak ng Dios ay maaaring makagawa ...
Tunghayan at saksihan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, kung paano ang kapatid at Pastor Ronald Ruiz, na bunga ng pangangaral ng salita ng Dios sa pampublikong lugar ay nabago ang kanyang buhay. Nagkaroon sya ng direksyon at pagnanasang abutin ang kanyang mga pangarap dito sa pinamagatang "Behind the Voice".
Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ay matutunghayan natin ang dakilang gawa ng Dios para sa mga tagapakinig ng radio station na bahagi ng End-Time Mission Broadcasting Service Inc. na syang katuwang ng Iglesia sa pangangaral sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid ng Salita ng Dios. Sa pagkakataong ito ay nabiyayaan tayong magkaroon at makapagpatayo ng ikalawang Radio Station na mas ...
It is an amazing feat of a person who acquired all the honor the world offers and yet, willing to deny oneself for the glory of God. Witness this challenging testimony of Sis. Sofia Kezia Cabaro, a 2nd Year Bible Student of Maranatha Bible School from Tuguegarao, Cagayan.
This is a video testimony of Sis. Melissa Khan (San Diego, USA) and Sis. Anne Quiambao (Toronto, Canada). Witness their story of seeking the faith God desires and how God led them to His Church.
Sis. Abigail Messenger of London Local Church shares her story of how the unfathomable love of God mends her family and changes her perspective in life.
This personal evangelism pamphlet file entitled "Si Cristo ang Tagapagligtas, Siya rin ang Manggagamot" (Christ is the Savior, and also the Healer)  is now available for download in PDF format. This will help you in sharing the Good News. All you need to do is download the file and print it. Have a blessed soul winning!