Article

Showing articles with tag "sanlibutan". Show all
Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ay matutunghayan natin ang pagsasadula sa buhay ng kapatid na Arnel Leonor mula sa lokal ng Novaliches, kung saan ang salita ng Dios ang nagpabago sa kanya mula sa hindi magandang pakikitungo sa tao bunga ng pagkasilaw sa kayamanan ng sanlibutan tungo sa lubusang pagtatalaga sa Panginoon.
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Malaking pagkakaiba ng Iglesia ng Panginoon at ng sanlibutan"