Article

Showing articles with tag "patay". Show all
Sa pangkalahatan, ang tao, relihiyoso man o hindi, ay nababahagi sa dalawa tungkol sa impierno: ang mga naniniwala at ang mga hindi naniniwala. Alin ang tama? Ano ang totoo? May impierno o wala?  Ito ang ating tatalakayin. MGA DAHILAN NG IBA KUNG BAKIT WALANG IMPIERNO Bukod sa mga di-relihiyoso ay may mga relihiyoso din na di-naniniwala sa impierno.  Wari'y nakapagtataka sapagkat sila ...