Article

Showing articles with tag "pag-ibig". Show all
Panoorin at tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo kung paano binago ng Salita ng Dios ang buhay ng Kapatid na Seham na pinamagatang "Ang Pag-ibig ng Ama."
October 03, 2011

Paano ang Tao Maliligtas?

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang mga kaparaanan kung paano ang tao makakatanggap ng kaligtasan mula kay Cristo..”