Article

Showing articles with tag "new". Show all
Sa episode na ito ng Surer Word ay binigyang linaw ni Bishop Art Ferriol sa pamamagitan ng katotohanan ng Banal na Kasulatan ang mga katanungang ukol sa pananampalataya: Ano ang Ibig Sabihin ng Bagong Langit at Bagong Lupa?
August 26: Gifu Locale, one of the newly established local churches of PMCC 4th Watch at Central Japan celebrated its first ever anniversary. In just a year, the attendance reached 50 by God’s grace. Pastor Jojo Cruz, one of the members of Japan District committee, was the one who delivered the Message during the seminar and worship based on the anniversary theme: “Liberal Giving for ...