Article

Showing articles with tag "katotohanan". Show all
Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? Mayroon bang iminumungkahing tamang paraan ng ...
October 01, 2015

Ang Diwa ng Pagsamba

Hinahanap ng Dios ang mga tunay na mananamba sa Kaniya, Juan 4:23. “Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.” Dahil sa katotohanang ito, ano ang uri ng pagsamba na hinahanap ng Dios? Ang unang nabanggit ng ating Panginoong ...
Mayroong iba’t ibang konsepto patungkol sa sinasabing katotohanan. Ang iba ay hindi na mahalaga kung paano sila nabubuhay, ang mahalaga ay nabubuhay ng sagana at may tutugon sa panahon ng kanilang pangangailangan. Hindi na isinasaalang-alang kung marangal o hindi, ang mahalaga ay nasusunod ang kanilang kalayawan o karangyaan sapagkat naikukubli ng kanilang kasiyahan ang kanilang katotohanan. ...
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Surer Word: Mayroon bang Fourth Watch sa Biblia?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang kahulugan ng na Kay Cristo"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang kahulugan ng na kay Cristo"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Nangyayari sa Makasalanang Sumasampalataya at tumatanggap kay Cristo"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled Bakit kailangan na ang Mananampalataya ay maging kabahagi sa Iglesia
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled “Ang Pananampalataya.” 
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled Bakit kailangan ipangaral ang Evangelio?