Article

Showing articles with tag "kamatayan". Show all
Ang kamatayan ay mahirap pag-usapan, lalo’t may mga taong nararatay sa karamdaman at may kaugnayan sa ating buhay o kaya’y kaibigan o kahit hindi man; ngunit nakikita natin na parang sila ay malapit sa ganoong kapanganiban. Gaya sa mga sundalo, o mga ibang alagad ng batas na isinusugo sa mga mapanganib na dako at hindi maiwasan bilang pagtupad ng tungkulin, o sa pagliligtas ng buhay ng ...
Sa pangkalahatan, ang tao, relihiyoso man o hindi, ay nababahagi sa dalawa tungkol sa impierno: ang mga naniniwala at ang mga hindi naniniwala. Alin ang tama? Ano ang totoo? May impierno o wala?  Ito ang ating tatalakayin. MGA DAHILAN NG IBA KUNG BAKIT WALANG IMPIERNO Bukod sa mga di-relihiyoso ay may mga relihiyoso din na di-naniniwala sa impierno.  Wari'y nakapagtataka sapagkat sila ...
Karamdaman at kamatayan ang dalawa sa kinatatakutan ng tao. Ngunit ang Dios ay may kakayahang magpagaling at magbigay ng buhay. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan ang karanasan ng kapatid na Raul Chan mula sa lokal ng Anda, Pangasinan, kung paano siya nakatanggap ng pangalawang buhay.