Article

Showing articles with tag "buhay". Show all
Mayroong iba’t ibang konsepto patungkol sa sinasabing katotohanan. Ang iba ay hindi na mahalaga kung paano sila nabubuhay, ang mahalaga ay nabubuhay ng sagana at may tutugon sa panahon ng kanilang pangangailangan. Hindi na isinasaalang-alang kung marangal o hindi, ang mahalaga ay nasusunod ang kanilang kalayawan o karangyaan sapagkat naikukubli ng kanilang kasiyahan ang kanilang katotohanan. ...
Ang kinapal na tinutukoy sa talata ng Banal na Kasulatan ay ang lahat ng tao na nilikha ng Dios ay ayon sa Kanyang wangis. Ito ay sinusuhayan ng katotohanang isinasaad sa I Tesalonica 5:23 kung saan ang sabi,   “At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagbalik ng ating Panginoong ...
Karamdaman at kamatayan ang dalawa sa kinatatakutan ng tao. Ngunit ang Dios ay may kakayahang magpagaling at magbigay ng buhay. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan ang karanasan ng kapatid na Raul Chan mula sa lokal ng Anda, Pangasinan, kung paano siya nakatanggap ng pangalawang buhay.
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled Bakit kailangan na ang Mananampalataya ay maging kabahagi sa Iglesia
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang layunin ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled “Ang Katapusan ng Panahon.”
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled “Ano ang Ibig Sabihin ng Malaya na sa Kasalanan at Ngayo'y Alipin na ng Dios.”