Article

Showing articles with tag "ayuno". Show all
Nangangahulugan ng pagtanggi sa pagkain, solido man o likido, ang ayuno ay ang paghingi ng kapangyarihan sa Dios. Sa pamamagitan ng pagtanggi ay pipighatiin natin ang ating kaluluwa. Kapalit nito ay ibinababad natin ang ating sarili sa kaisipan ng Panginoon. Bakit kailangang ibabad ang sarili sa kalooban ng Dios? Sapagkat isa sa layon ng ayuno ay maabot ng tao ang lubos na kawalan ng pagtitiwala ...