Article

Showing articles with tag "Word". Show all
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Tanging Handog Pasasalamat".
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Kahulugan ng ating Pagbubulay sa ating magiging Buhay sa Taong ito."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Kalayaang mula sa Dios."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Kahalagahan ng Isang Ama."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Ang Pagkakakilanlan ng Tunay na Iglesia."
Equipping the next generation of End-Time Christians, the Pentecostal Missionary CHURCH of CHRIST (4th Watch) has organized its summer event for kids. From May 11-13, 2016, the AATF Sports Complex, Imus, Cavite, became the training ground for the little soldiers of faith. With the theme, “Cadets Taught from the Word of God” taken from the book of 2 Timothy 3:15, the children were ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ano ang Ibig Sabihin ng Iisang Tagapagligtas?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Katiyakan ng Matagumpay na Buhay".
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Naniniwala ba na si Cristo ay Namatay at Nabuhay na Maguli?"
MANATILI SA SALITA AT PANALANGIN Ang matapat na saksi ay higit na magiging mabunga, matagumpay, at maluluwalhati ang Dios sa kaniyang paglilingkod na tapat. Ito ay hindi isang lihim na natuklasan lang ng mga alagad noong unang panahon kundi bagkus, ito ay salita ng Panginoon Jesucristo. “Kung kayo’y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko’y magsipanatili sa inyo, ay hingin ...