Article

Showing articles with tag "True Gospel". Show all
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Naniniwala ba na si Cristo ay Namatay at Nabuhay na Maguli?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Bakit Kailangan ng Bautismo?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Totoo bang may Langit?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Ang Tao bang Namamatay ay Mayroon pa bang Ikalawang Buhay?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Ang Tinatamo ng mga Taong Tumanggap ng Kaligtasan."