Article

Showing articles with tag "The Word Magazine". Show all
February 01, 2016

The Word Issue 194

Issue 194 -  Latest Issue of The Word Magazine is now available. Don’t miss this! Get your copy now and be blessed and be more equipped by the strength coming from the Lord through His Words as wait for His coming! In this issue: •Doktrina: Ang Gawain sa Ministeryo •True Gospel: Ang Pagtatayo ng Dios sa Kaniyang Iglesia •Faithful Word: Confining Truths in Abiding in ...
February 03, 2015

The Word Issue 189

Issue 189 – Latest Issue of The Word Magazine is now available. Don’t miss this! Get your copy now and be blessed and be more equipped by the strength coming from the Lord through His Words as wait for His coming! In this Issue: •Doktrina:  Pagpapalago ng mga Iglesia sa Pamamagitan ng Personal Evangelism •Bible Connection: Dalawang Uri ng Ministeryo •Salita ng ...
February 03, 2015

The Word Issue 188

Issue 188 – The Word that Binds Us. Don’t miss this! Get your copy now and be blessed and be more equipped by the strength coming from the Lord through His Words as wait for His coming!   In this Issue:   •Doktrina:  Ang Kahalagahan ng Dalisay na Doktrina •Bible Connection: Ang Tipan ng Salita ng Dios •Salita ng Biyaya: Maging Tagatupad ng ...
June 14, 2014

The Word Issue 186

Issue 186 – Latest Issue of The Word Magazine is now available. Don’t miss this! Get your copy now and be blessed and be more equipped by the strength coming from the Lord through His Words as wait for His coming! In this Issue: •Doktrina:  Ang mga Palatandaan ng Matibay na Iglesia •Bible Connection: The Conflict of the Ages •Salita ng Biyaya: Panalangin at Personal ...
September 19, 2013

The Word Issue 183

Another great issue of The Word Magazine for this quarter is now in circulation. Grab your copy now and know more of God’s calling to his Church!In this issue: Doktrina: Ang Iglesiang Inihanda ng Mabuting Puno ng Sambahayan Bible Connection: The Teaching of 70 Weeks Surer Word: Conduct Befitting the Gospel  Personal Evangelism: Bakit ang Evangelio ay Kinakailangang Ipangaral sa Lahat ...
Ang buhay para kay Cristo ay buhay na nakatalaga sa mga gawaing paglilingkod, lubos na pananampalataya at pagganap ng banal na kalooban ng Dios. Ito ay may buong tapang ng Espiritu na sa kabila man ng mga pagtitiis at sakripisyo ay kinakailangang maipagtagumpay ang panig ng Dios.  Ang mga sumusunod ay iba pang lathalain sa isyu na ito: Doktrina: Nakatalagang Lubos para sa Gawain ng ...
As the members of the Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) was well-oriented in the ultimate intention of the Goodman of the House in the end-time, which was proclaiming the gospel into all the nations, they pursued spreading the gospel in every ways they can. And one of the most effective ways in evangelizing is the use of the modern technology, as the people of these days were ...