Article

Showing articles with tag "Scriptures". Show all
by John Sentone IVANG TUNAY NA KALAYAAN NG TAOMaaaring sabihin ng isang bansa o isang bayan na sila ay malaya at hindi napapailalim sa anomang banyagang kapangyarihan.Ganito din ang sabi ng mga Judio kay Cristo; "Sa kaniya'y kanilang isinagot , Kami'y binhi ni Abraham, at kailan ma'y hindi pa naging alipin ninomang tao: paanong sinabi mo, Kayo'y magiging laya?" Juan 8:33.Ngunit ang sabi ng ...
Strengthen your faith with the truth of the Holy Scriptures in this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Ang Batayan Ng Tunay Na Pananampalataya - Part 2".
Faith is important and it needs to be taken care of and fought for. Why does it need to be kept safe and defended? We should earnestly fight for it and never must we surrender it in any way because faith is extremely significant. Without faith, whoever may not be pleasing to God (Hebrew 11:6). And not owning faith means separation from God. The Holy Scripture proves it in Hebrew 3:12 ...
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Can A Believer Lose Salvation?"
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Tinatanggap ba ng Dios ang mga Homosexual?"