Article

Showing articles with tag "Panahon". Show all
November 08, 2016

Samantalahin ang Panahon

“Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka’t ang mga araw ay masasama.” Ang mga salitang ito na hango sa Efeso 5:16 ay lalong naaangkop sa ating panahon sapagkat ang ating kinabubuhayang panahon ay nagbabadya ng isang katotohanan – ang panahon ng kawakasan. Mayroong dakilang pag-asa ang mga alagad, ito ay ang muling pagparito ng Panginoon. Ito ang nagsisilbing katuwaan sa ...
Patotoo ng kapatid na Mila Musngi ng Lokal ng Marikina Taong 1986 nang ako ay nakakilala sa Panginoon. Ang kapatid na Tetet na aking kasambahay ay nagkasakit noon. Naisipan ng kanyang asawa na yayain syang mamasyal sa Luneta. At sa kanilang paglagi doon, narinig nila ang pangangaral ng mga kabahagi sa 4th Watch. Naisipan nilang lumapit at making. Sa kanilang pakikinig ay nilapitan sila ng Bible ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled “Ang Katapusan ng Panahon.”