Article

Showing articles with tag "Pag-Asa". Show all
October 07, 2014

Pag-asang Mula sa Dios

Sa murang edad pa lamang ay naging mabigat na pasanin na siya ng kanyang mga magulang dahil sa kalayawan at masasamang bisyo. Hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya ay tila wala paring kapayapaan sa kanyang puso. Sa lubusang paghingi ng kahabagan at awang mula sa Dios sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita, nasumpungan niya ang pag-asang magpapabago sa kaniyang buhay.  Tunghayan ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang mga taong walang pag-asa at mga taong may pag-asa sa harapan ng Dios..”