Article

Showing articles with tag "Pag ibig". Show all
Ang nagdala sa Dios upang ibigin ang tao ay ang kanyang kalagayang makasalanan. Maraming uri ng pag-ibig. May pag-ibig sa magulang at kapatid (philostorgos), pag-ibig ng ina sa kanyang anak (philoteknos), pag-ibig ng asawa (philandros), pag-ibig sa kapwa tao (philantropia), pag-ibig ng kapatid sa kapwa kapatid (philadelphia o philadelphos), pag-ibig na may makalamang pagnanasa (erotikos o eros), ...