Article

Showing articles with tag "PMCC4thWatch". Show all
Celebrating Twenty Five Marvelous Years of God’s Faithfulness from Psalms 118:23 was the theme that guided the brethren of the Pentecostal Missionary Church of Christ (4thWatch) Silang, Cavite. Their Silver Founding Anniversary was held at the Gusali Asuncion Building last September 6, 2015. Singing of lively songs for the Lord, marked the opening of the program.The locale head, Pastor Eric ...
September 6, 2015 was a special day for the brethren of Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) Tarlac, on their 17th Founding Anniversary and Thanksgiving. Through the administration of Pastor Noel Mendoza, together with the brethren, the church continues to grow in number and spirituality over the years. Tchr Edraline expressed her gratitude for hundreds came and participated for the ...
An evening Gospel concert featuring Teleius Band and Timothy Circle were performances witnessed by the brethren of the Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) Cabuyao, Laguna on their 28th Church Anniversary and Thanksgiving day. Gathered at MCA Cabuyao Auditorium, declaring God’s marvelous work last September 6, 2015. Invited speakers were, Pastor Jun Marbida, a member of the ...
The 28th Founding  Anniversary of the Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) Balagtas, Bulacan was successfully celebrated through combined efforts and knowledge of  the brethren  last September 6. Filled with desire  to worship and bringing back all praises for the past years, their  chosen theme was, “Giving Thanks for God’s Unspeakable Gifts ...
The covered court in Agnes Ville Mambugan, Antipolo was filled with worshippers of the Pentecostal Missionary Church of Christ (4thWatch) Maligaya, on their first Founding Year. From a small extension by God’s mercy, was now a local church in the Greater Marikina District. Last September 6, 2015, brethren gathered to express their gratitude, as they continually grow in faith and number. The ...
“Bearing Fruits Above, Deepening Roots Below” from  Jeremiah 17:8 was theme for the recently held 1st Church Anniversary of the Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) Project 4 Locale. And because of the continuing growth of the brethren in faith and number, it was now considered one of the newest local church in Quezon City. On their initial Year, brethren and ...
What makes me an effective witness? This is probably the most frequently asked questions by many Christians in the course of sharing their faith to an unbelieving friend, family member, or co-worker.  When we say "effective", we mean one's ability and resourcefulness to lead somebody to make that ultimate decision to surrender his life to God and become His disciple. However, we, constantly ...
August 28, 2014

Kapayapaan mula sa Dios

Uhaw sa atensyon at kalinga ng mga magulang kung kaya’t humantong sa pagrerebelde, hanggang sa maging miserable ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita ng Dios sa radyo na pinakikinggan ng kanyang asawa, ito ang naging daan upang mabago ang kanyang buhay. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Allan Gurtiza, kung paano ...
Sa murang edad pa lamang, ang pagkalulong sa masamang bisyo dahil sa impluwensiya ng masamang barkada ang nagdala sa kanya sa buhay na tila walang kapayapaan. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Ronnie, ang buhay mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan.  
Ang fariseo ay isang tagasunod sa lahat ng kautusan ni Propeta Moises gaya ng pag-aayuno at pag-iikapu, ngunit ito ay kanyang ginagawa nang may pagpapaimbabaw at buong pagmamalaki. Samantala, ang maniningil ng buwis ay tinanggap ang kanyang sarili bilang isang makasalanan sa harapan ng Dios kung kaya't siya ay nagsisi. Sa kanilang dalawa ang maniningil ng buwis ang kinalugdan ng Dios at hindi ang ...