Article

Showing articles with tag "PMCC (4th Watch". Show all
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled “Saan Nanggagaling ang mga Tukso at Pagsubok?.”
Berea Area, comprised of the local churches of Sablayan, Magsikap, Central, Abra, Sta. Cruz, Ambulong, Magsaysay, Bulalacao, Semirara and San Jose of the Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) gathered for the first time, holding it’s own camp for 2016. With the theme, “Finishing the Works of Christ” from John 9:4. The PMCC Auditorium in Labangan San Jose, was ...
The 4th Commencement Ceremony of the graduating class of Associate in Theology was held on May 13, 2016, just a day after the graduation rite of the Maranatha Bible School. The graduating class for this year calls themselves as “Christ’s End-Time Stewards of the Gospel” inspired from the book of Ephesians 1:10. Associate in Theology is a special two-year course in Theology ...
Ang bayan ng Dios sa kawakasan ng huling araw ay ang Iglesiang babalikan ng Panginoon sa Kaniyang muling pagparito. Napakalaki ng epekto o ng bisa nito sa atin kapag malaman nating kabahagi tayo sa iglesiang babalikan ng Panginoon. Tayo ang mga tao na may natatanging tatak. Ang iglesia ng Panginoon ay naiiba at dahil dito nararapat lamang na tayo’y masumpungan sa buhay na nais ng Dios sa ...
Witness the marvelous work of God manifested through the growth of the Church. From the 1st International Convention, God's grace is seen through the years as it continues to be displayed to this day. In line with this year's International Convention, let us commemorate the 40th Founding Anniversary of the Ministerial Arm of the Church, the Maranatha Bible School.
Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? Mayroon bang iminumungkahing tamang paraan ng ...
All to the glory of God, the Toronto Locale celebrated their 22nd Church Anniversary & Thanksgiving Service last September 20th. Held at the elegant Crystal Fountain Banquet Hall, hundreds or brethren and guests joined together to acknowledge and thank God for His faithfulness and sustenance to His people in this place. God is undeniably gracious for He is always constantly enabling us to make His ...
Exuberant praises and bountiful thanksgiving were rendered by the brethren of the Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) San Pablo, on their 29 years of establishment. The overcoming spirit of the brethren was evident as they could able to bring numerous visitors last September 27. Guided by the theme, “A Sacrifice of Thanksgiving for God's Salvation from Jonah 2:9. Pastor ...