Article

Showing articles with tag "Lucing Prado". Show all
September 05, 2014

Nasumpungan ang Katotohanan

Matagal na panahon ang kanyang ginugol at ilang denominasyon na rin ang kaniyang nadaluhan ngunit bigo siyang makita ang kaniyang hinahanap na katotohanan. Ngunit isang araw, isang mangangaral ang nagdala sa kaniya ng Salita ng Dios - ito pala ang katotohanan na kanyang hinahanap. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang kwento ng buhay ng kapatid na Lucing Prado mula sa lokal ng ...