Article

Showing articles with tag "Kailangan". Show all
Ang tao samantalang nabubuhay ay maraming pangangailangan. Nariyan ang materyal, pisikal, emosyonal at higit sa lahat ang espiritwal na pangangailangan na tanging Dios lamang ang makapupuno. Subalit hanggang kailan kailangan ng tao ang Dios? Kung susuriin natin ang pasimula ng pangangailangan ng tao sa Dios, ito ay nagpasimula sa pagkakaroon niya ng buhay, sapagkat sa Dios nagmula ang buhay ng ...