Article

Showing articles with tag "Kaginhawahan". Show all
Poot at galit sa Dios ang naramdaman niya nang maranasan ang kalupitan at kabiguan sa buhay. Naghiwalay silang mag-asawa at dinapuan ng malubhang sakit na siyang tinaningan sa buhay. Paano nga ba niya makakamit ang kagalingan? Paano niya magagawang takasan ang kalupitan sa kanyang buhay? Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang buhay ng kapatid na Evelyn Porras mula sa lokal ng ...
September 03, 2014

Tunay na Kaginhawaan

Dahil sa hirap ng buhay napilitang makipagsapalaran sa Maynila at sa ibang bansa upang hanapin ang kaginhawaan sa buhay. Ngunit bigo siyang makamit ang matagal na niyang ninanasang kaginhawaan. Lingid sa kanya, ang Dios pala ay may inilaang kaginhawaang naghihintay sa kanya. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang kwento ng buhay ng kapatid na Carmina mula sa lokal ng Camarin ...