Article

Showing articles with tag "Kagalingan". Show all
Poot at galit sa Dios ang naramdaman niya nang maranasan ang kalupitan at kabiguan sa buhay. Naghiwalay silang mag-asawa at dinapuan ng malubhang sakit na siyang tinaningan sa buhay. Paano nga ba niya makakamit ang kagalingan? Paano niya magagawang takasan ang kalupitan sa kanyang buhay? Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang buhay ng kapatid na Evelyn Porras mula sa lokal ng ...
February 11, 2013

Kaligtasan Bunga ng Kagalingan

Nasadlak sa kahirapan ang kapatid na Rosario bunga ng karamdaman ng kanyang anak. Ngunit hindi niya inaasahan na ang isang pagpapaunlak sa isang Bible study ang siyang magiging daan sa kagalingan ng kanyang anak at kaligtasan ng kanyang sambahayan. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Rosario Gulliermo mula sa lokal ng Tacloban, na ...