Article

Showing articles with tag "Kagalakan". Show all
Bukod sa kayamanan, isa sa hinahanap at pinakananasa ng tao ay ang maging masaya. Bata man o matanda, mayaman man o mahirap, maging ano man ang antas ng buhay, lahat ay naghahanap ng kasiyahan at kagalakan. Kagalakan sa pag-aaral, sa pakikipagkaibigan, sa trabaho, sa makakasama sa buhay at iba pa. Sabi nga nila, “ aanhin pa ang maraming pera kung hindi naman ako masaya.” Subalit ...