Article

Showing articles with tag "Kaban ng Patotoo". Show all
Tunghayan at panoorin sa segment na ito ng Kaban ng Patotoo, ang buhay at pagtatalaga ng kapatid na Gedeon Zonio, na mula sa masidhing pagsisikap at pagtatapat sa paglilingkod sa Panginoon ay naging karanasan nya ang masaganang biyaya ng Dios.
Kaibigan, mga taong may mahalaga at malaking parte sa ating buhay. May mga kaibigan na maaari kang dahlin sa kaligtasan o kasamaan. Kaya't tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, na gaya ng mga kapatid sa Lokal ng Tibiao, Antique, na kung paano ang kanilang pagkakaibigan ay naging instrumento upang sila ay makapaglingkod at makapangyarihang magamit sa gawain ng Panginoon.
Tunghayan at saksihan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, kung paano ang kapatid at Pastor Ronald Ruiz, na bunga ng pangangaral ng salita ng Dios sa pampublikong lugar ay nabago ang kanyang buhay. Nagkaroon sya ng direksyon at pagnanasang abutin ang kanyang mga pangarap dito sa pinamagatang "Behind the Voice".
Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ay matutunghayan natin ang dakilang gawa ng Dios para sa mga tagapakinig ng radio station na bahagi ng End-Time Mission Broadcasting Service Inc. na syang katuwang ng Iglesia sa pangangaral sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid ng Salita ng Dios. Sa pagkakataong ito ay nabiyayaan tayong magkaroon at makapagpatayo ng ikalawang Radio Station na mas ...
October 07, 2014

Pag-asang Mula sa Dios

Sa murang edad pa lamang ay naging mabigat na pasanin na siya ng kanyang mga magulang dahil sa kalayawan at masasamang bisyo. Hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya ay tila wala paring kapayapaan sa kanyang puso. Sa lubusang paghingi ng kahabagan at awang mula sa Dios sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita, nasumpungan niya ang pag-asang magpapabago sa kaniyang buhay.  Tunghayan ...
September 22, 2014

Tunay na Kapahingahan

Sa kabila ng marangyang buhay, salat naman sa pagmamahal at atensyon ng magulang kaya’t ito ang nag-udyok sa kanya upang magrebelde at maghanap ng kaligayahan sa barkada. Ngunit nang minsang marinig ang Salita ng Dios, dito niya nakita na ang Dios ay nagbibigay ng tunay na kapahingahan at kasagutan sa lahat ng problema. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng ...
Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ay matutunghayan natin ang pagsasadula sa buhay ng kapatid na Arnel Leonor mula sa lokal ng Novaliches, kung saan ang salita ng Dios ang nagpabago sa kanya mula sa hindi magandang pakikitungo sa tao bunga ng pagkasilaw sa kayamanan ng sanlibutan tungo sa lubusang pagtatalaga sa Panginoon.
Poot at galit sa Dios ang naramdaman niya nang maranasan ang kalupitan at kabiguan sa buhay. Naghiwalay silang mag-asawa at dinapuan ng malubhang sakit na siyang tinaningan sa buhay. Paano nga ba niya makakamit ang kagalingan? Paano niya magagawang takasan ang kalupitan sa kanyang buhay? Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang buhay ng kapatid na Evelyn Porras mula sa lokal ng ...
September 08, 2014

Inilagay sa Tamang Paglilingkod

Simula ng makapag-ibang bansa, umasenso ang buhay ang kaniyang pamilya. Ngunit sa kabila ng maginhawang buhay, natuto siyang magbisyo na nagbunga ng palagiang pag-aaway nilang mag-asawa. Ngunit dahil sa  salita ng Dios, nagawa niyang tumalikod sa masamang bisyo maging sa dating pananampalataya. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng kapatid na Potacio Sergio ...
September 05, 2014

Nasumpungan ang Katotohanan

Matagal na panahon ang kanyang ginugol at ilang denominasyon na rin ang kaniyang nadaluhan ngunit bigo siyang makita ang kaniyang hinahanap na katotohanan. Ngunit isang araw, isang mangangaral ang nagdala sa kaniya ng Salita ng Dios - ito pala ang katotohanan na kanyang hinahanap. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang kwento ng buhay ng kapatid na Lucing Prado mula sa lokal ng ...