Article

Showing articles with tag "Jonathan". Show all
Ikaanim na Yugto: Hindi na itinuloy ni Haring Saul ang balak na pagpatay niya kay David dahil sa pakiusap ni Jonathan, nagpasyang bumalik bilang mandirigma si David sa hari bilang tanda ng kanilang pagkakaayos. Nang muling dalawin ng masamang espiritu si Saul ay muli niyang pinagtangkaang patayin si David ngunit pinatakas siya ng kanyang asawang si Michal. Samantala pumunta si David kay Propeta ...
Unang Yugto: Inalis ng Panginoon ang kanyang espiritu kay Haring Saul dahil sa katigasan ng kanyang ulo kaya't humirang ang Panginoon ng panibagong hari sa katauhan ng batang si David siyang bunsong anak ni Jessie na taga Bethlehem at dahil wala na sa kanya ang Banal na Espiritu ay dinadalaw siya ng masasamang espiritu kaya't nagpahanap ng mahusay tumugtog ng instrumento para maaliw ang hari. May ...
The friendship of David and Jonathan was evidently of the true kind; for it was proved on the part of both in the furnace of trial, and it held fast through years under circumstances of temptation. Both were devout men of God, men of faith and of godly courage and heroism, and lovers of truth and righteousness; and it was the discovery of these elements of character in each other that knit their ...
July 24: Our brethren from Fremont, California celebrated God's abounding grace in their local church. Their anniversary celebration started with musical praises and testimonies at the Hilton Hotel. The privileged to be recipients of God’s Words delivered by Pastor Jonathan Ferriol, Area Coordinator of the U.S. District. The message was based on the theme “The Generous Giving of the ...