Article

Showing articles with tag "Holy Scriptures". Show all
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Maliligtas Ba Ang Taong Nasa Maling Pananampalataya."
Ang kaligtasan ay isang napakatagal nang tanong na ating mababasa sa Banal na Kasulatan, gaya ng sabi sa aklat ng Gawa 16:30; "At sila'y inilabas; Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At ang tanong na ito ay napakahalaga sapagkat ang katugunan nito ay walang kasinghalaga; Sapagkat ang kaligtasan ayon sa Panginoon ayon sa Mateo 16:26, "Sapagka't ano ang pakikinabangin ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Ang mga Aral Ukol sa Kaligtasan."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Ang mga Hulang Nauuukol sa Sugo ng Dios."
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled 7 Last Sayings The Significance Of Christ's Resurrection.
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled 7 Last Sayings (7th Saying).
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled 7 Last Sayings (6th Saying).
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled 7 Last Sayings (5th Saying).
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled 7th Last Sayings (4th Saying).
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled 7 Last Sayings (3rd Saying).