Article

Showing articles with tag "Heaven". Show all
Sa episode na ito ng Surer Word ay binigyang linaw ni Bishop Art Ferriol sa pamamagitan ng katotohanan ng Banal na Kasulatan ang mga katanungang ukol sa pananampalataya: Ano ang Ibig Sabihin ng Bagong Langit at Bagong Lupa?
October 31, 2012

The Truth About Purgatory

by Bishop Art Ferriol “As soon as the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs.” Thus proclaimed a Dominican monk named, Tetzel, on the power of indulgence to redeem souls from purgatory. Indulgence and purgatory are dogmas of the Roman Catholic Church that are interrelated. Through indulgence, souls suffering in purgatory can be redeemed. Purgatory is from Latin word ...
August 04, 2011

Tips to Heaven Bound

As pilgrims of this world, we Christians are just passing through this world. This is not our home. And so we go on our trip.
As pilgrims of this world, we Christians are just passing through this world. This is not our home. And so we go on our trip. Click here to go to download page