Article

Showing articles with tag "God". Show all
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Naniniwala ba na si Cristo ay Namatay at Nabuhay na Maguli?"
Ang kamatayan ay mahirap pag-usapan, lalo’t may mga taong nararatay sa karamdaman at may kaugnayan sa ating buhay o kaya’y kaibigan o kahit hindi man; ngunit nakikita natin na parang sila ay malapit sa ganoong kapanganiban. Gaya sa mga sundalo, o mga ibang alagad ng batas na isinusugo sa mga mapanganib na dako at hindi maiwasan bilang pagtupad ng tungkulin, o sa pagliligtas ng buhay ng ...
MANATILI SA SALITA AT PANALANGIN Ang matapat na saksi ay higit na magiging mabunga, matagumpay, at maluluwalhati ang Dios sa kaniyang paglilingkod na tapat. Ito ay hindi isang lihim na natuklasan lang ng mga alagad noong unang panahon kundi bagkus, ito ay salita ng Panginoon Jesucristo. “Kung kayo’y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko’y magsipanatili sa inyo, ay hingin ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Totoo bang may Langit?"
April 09, 2015

Being Heirs of God

Who are the heirs of God? The children of God are the heirs of God. When a person is a child of God, he or she is an heir of God. Therefore, being an heir of God is an exclusive honor.  "Now if we are children, then we are heirs-heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings in order that we may also share in his glory." Romans 8:17 A person has to become a ...
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "The Blessedness of Being a Member of God’s Family."
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Ang Pananampalayang Nagliligtas At Nakalulugod Sa Dios."
Another chance in the presence of God, it was the experience of brother Randy Alyawan from the local church of Bagumbong, Caloocan City. Wherein, despite the weakness we have as God's people, God continues to provide abundant forgiveness. Let's watch in this episode of the Kaban ng Patotoo the real peace in the presence of God.
This coming Holy Week, the PMCC (4th Watch)’s Alpha Omega Theatrical Production will once again portray the greatest love of God through His Son, Jesus Christ: Senakulo 2015. Watch how the production's dedicated actors, actresses, production staff and crew relive the most important event ever told in these play dates:   March 30, Monday - Cabanatuan, Nueva Ecija March 31, Tuesday - SM ...
Kinakailangang apostol ang mamuno sa iglesia sapagkat ito ang ipinanukala ng Dios. Ang sabi sa Lucas 11:49, “Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Dios, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at paguusigin:” Samakatuwid, itong panukalang ito ay hindi maaaring magkamali sapagkat ito’y panukala ng karunungan ng Dios. Kaya ...