Article

Showing articles with tag "Freedom". Show all
Thousands of brethren including visitors of the Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) all-over Occidental Mindoro gathered as one in worshipping the Lord with the participating local churches of Sablayan, Mamburao, Magsikap, Central, Abra, Sta. Cruz, Ambulong, Magsaysay, Bulalacao, Semirara, San Jose and the newly opened local church in Bulalacao. Romans 8: 21 became the source for ...
Joining the local churches within the province of Bulacan, the Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) Patmos Area Fellowship was held last June 26 at Guiguinto Municipal Arts and Culture Center. Empowering the hundreds of attendees through expounding the theme, "The Essence of Truth that Makes Man Free" taken from John 8:32, Bishop Osie Quillao graced the event as the guest ...
"Bilang mga laya, dapat nating gawing may pagmamadali ang pagbabahagi ng kaligtasan at tunay na kalayaang ating tinanggap sa pamamagitan ng apostol sa Kanyang Iglesia." -Bishop Resting   "Freedom Through Apostolic Ministry" was the theme that guided the brethren  from the local churches all over Tarlac in their first District Fellowship that was held at the PMCC (4th Watch) Tarlac Locale ...
"Ang aral na makapagpapalaya ay ang aral na maka-apostol!" -Bishop Osie The desire and anticipation of growing in faith filled the Taguig City University Auditorium as the brethren from the local churches of Eastern Metro Manila  gathered for the District Fellowship held last June 14. Pastor Crisanto Enriquez, Eastern Metro Manila District Coordinator, jumpstarted the event as the seminar ...
As followers and believers of Jesus Christ, we are taught not to neglect worshiping together but rather, to spur each other on. In line with this, our brothers and sisters in PMCC (4th Watch) Macedonia Area (Rizal Province) sought to advance the works of God through the recently held fellowship at the Taguig City University Auditorium. In keeping with the Philippine Independence Day celebration ...
by Bishop Art Ferriol The words spoken by Jesus Christ in John 8:32 declare, “And you shall know the truth and the truth shall make you free.” These eternal words emphasize three important truths that the Lord would like to impart us.   MAN IS NOT YET FREE There was a presumption, an unspoken presumption by the Lord-Man is not yet free. He is a slave. Of course, in this modern ...
by John Sentone IVANG TUNAY NA KALAYAAN NG TAOMaaaring sabihin ng isang bansa o isang bayan na sila ay malaya at hindi napapailalim sa anomang banyagang kapangyarihan.Ganito din ang sabi ng mga Judio kay Cristo; "Sa kaniya'y kanilang isinagot , Kami'y binhi ni Abraham, at kailan ma'y hindi pa naging alipin ninomang tao: paanong sinabi mo, Kayo'y magiging laya?" Juan 8:33.Ngunit ang sabi ng ...
June 12, 2014

Awit ng Kalayaan

Words and Music by Cris Ortiz Performed by MBS Chorale © 1998 Cornerstone Music
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled “Kalayaan Bunga ng Evangelio.”
Ang kalayaan ay napakahalaga sa tao. Katunayan para sa mas nakakaalam ng kahalagahan nito, ang kalayaan ay mas mahalaga kaysa buhay sapagkat kung walang kalayaan, ang buhay ay walang kabuluhan. Kanino ibinibigay ang kalayaan? Ang kalayaan ay ibinibigay sa mga anak ng Dios. Isa rito ang kalayaan sa espiritu. Ayon kay Apostol Pablo sa kaniyang sulat sa mga taga-Galacia,  "Sa kalayaan ay ...