Article

Showing articles with tag "Carmina de Venegracia". Show all
September 03, 2014

Tunay na Kaginhawaan

Dahil sa hirap ng buhay napilitang makipagsapalaran sa Maynila at sa ibang bansa upang hanapin ang kaginhawaan sa buhay. Ngunit bigo siyang makamit ang matagal na niyang ninanasang kaginhawaan. Lingid sa kanya, ang Dios pala ay may inilaang kaginhawaang naghihintay sa kanya. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang kwento ng buhay ng kapatid na Carmina mula sa lokal ng Camarin ...