Article

Showing articles with tag "Camarin". Show all
September 03, 2014

Tunay na Kaginhawaan

Dahil sa hirap ng buhay napilitang makipagsapalaran sa Maynila at sa ibang bansa upang hanapin ang kaginhawaan sa buhay. Ngunit bigo siyang makamit ang matagal na niyang ninanasang kaginhawaan. Lingid sa kanya, ang Dios pala ay may inilaang kaginhawaang naghihintay sa kanya. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang kwento ng buhay ng kapatid na Carmina mula sa lokal ng Camarin ...
The time of giving thanks to the Lord for His abundant grace for 33 years came to the Locale Church of Camarin, Caloocan City. Psalms 116:12 was the basis of their theme “Thanking God for Life.” The Head Pastor of Camarin, Pastor Jun Alano, was the speaker of the seminar and the offertory part. Pastor Vicky Alano welcomed the congregation in attending the Thanksgiving service. The ...