Article

Showing articles with tag "Arsenio T. Ferriol". Show all
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled “Saan Nanggagaling ang mga Tukso at Pagsubok?.”
Kung ang pananampalataya ng isang tao ay hindi tinatanggap ng Dios ay mawawalan lamang ng kabuluhan ang kanyang mga pagpapagal. Sa Banal na Kasulatan ay hindi lang tinitiyak ang pananampalataya kundi kung anong pananampalataya ang tinatanggap ng Panginoon. Samakatuwid hindi sapat na magkaroon ng pananampalataya ang isang tao kundi dapat niyang tiyakin na ang kanyang pananampalataya ay tinatanggap ...
Christmas Message of Apostle Arsenio T. Ferriol.
Christmas Greetings from Apostle Arsenio T. Ferriol