Article

Showing articles with tag "Arnel Leonor". Show all
Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ay matutunghayan natin ang pagsasadula sa buhay ng kapatid na Arnel Leonor mula sa lokal ng Novaliches, kung saan ang salita ng Dios ang nagpabago sa kanya mula sa hindi magandang pakikitungo sa tao bunga ng pagkasilaw sa kayamanan ng sanlibutan tungo sa lubusang pagtatalaga sa Panginoon.
September 03, 2014

Inakay Tungo sa Pagbabago

Asensado sa buhay ang kapatid na Arnel. Pero ang pagkasilaw sa kayamanan ang nagudyok sa kanya upang lalo nya pang pagbutihin ang kanyang trabaho. Ito rin ang dahilan ng pagbabago ng kanyang ugali at pakikitungo sa kapwa. Paano nga ba nabago ng Salita ng Dios ang buhay ng kapatid na Arnel?  Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang kwento ng buhay ng kapatid na Arnel Leonor ...