Article

Showing articles with tag "Apostol". Show all
Una nating aalamin kung ano ang sugo sa tunay na pananampalataya. Ayon sa Lucas 11:49, “Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Dios, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin.” Ang panukala ng Dios ay magsusugo Siya ng mga propeta at mga apostol. Alam natin na ang mga propeta ay nagsalita at nangasiwa bilang sugo ng ...
Kung ang pananampalataya ng isang tao ay hindi tinatanggap ng Dios ay mawawalan lamang ng kabuluhan ang kanyang mga pagpapagal. Sa Banal na Kasulatan ay hindi lang tinitiyak ang pananampalataya kundi kung anong pananampalataya ang tinatanggap ng Panginoon. Samakatuwid hindi sapat na magkaroon ng pananampalataya ang isang tao kundi dapat niyang tiyakin na ang kanyang pananampalataya ay tinatanggap ...
Si Jose na taga Chipre ay naging mananampalataya ng unang Iglesia  at nag pasya na manatili na kasama ng mga Apostol. Samantala, dahil sa pagkakaisa ng mga kapatid sa Jerusalem, ipinasya nilang ipagbili ang kanilang mga pag mamay-ari at ibigay sa Iglesia ang mga pinagbilhan at manatili ding kasama ng mga alagad ni Jesus. Naging kaisa din si Jose kahit siya ay bago pa lamang sa ...
Si Jose na taga Chipre ay naging mananampalataya ng unang Iglesia  at nag pasya na manatili na kasama ng mga Apostol. Samantala, dahil sa pagkakaisa ng mga kapatid sa Jerusalem, ipinasya nilang ipagbili ang kanilang mga pag mamay-ari at ibigay sa Iglesia ang mga pinagbilhan at manatili ding kasama ng mga alagad ni Jesus. Naging kaisa din si Jose kahit siya ay bago pa lamang sa ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang kahulugan ng na Kay Cristo"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled “Ang Bayang Hinirang ng Dios.”
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled “Paano Makikilala ang Tunay na Apostol at ang Bulaang Mangangaral?.”
September 22, 2011

Mga Dakilang Pamana ng Dios

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Mga Dakilang Pamana ng Dios sa Kanyang mga Anak..”