Testimonies

Posted by cedrick ponce of #16 G. Raymundo Malinao,Pasig city

Isang malaking biyaya ang makabahagi ng isang patotoo ako po ay pangalawa sa magkakapatid at isa sa inaasahan sa amin ng mga magulang ko gunun pa man nagpapasalamat ako sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng mga magulang na nagtutulak upang magtalaga ako ng lubusan sa church ng pasig. di alintala sa kanila ang ikakabuhay ng pamilya at lubusan sa pagtitiwala sa Dios kaya ng ako ay magtalaga ng buhay isang malaking biyaya na ang panalangin ko sa Panginoon ay magkaroon ang ate ko ng trabaho na makakasimba cya ng linggo biyaya po agad akong tinugon ng Panginoon nagkaroon po cya ng trabaho na free ang linggo nya para makasamba kaya lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon sa pagtugon nya sa aking mga panalangin muli ibinabalik ko ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa DAKILANG DIOS PURIHIN ANG PANGINOON.