Prayer Requests

Posted by Milagros Agpalo Salvador of Ho Chi Minh ,Vietnam

Mga Minamahal kong mga kapatid sa Panginoon,
Ako po ay humihinge ng inyong suportang panalangin sa aking pag uwi sa April 28 upang gumawa ng kalooban ng Dios sa pangangaral ng salita ng Dios sa dati kong mga kakilala at kaibigan sa dako ng Mariveles , Limay at Morong na pagtagumpayin ako ng Dios sa mabungang pagpapahayag at pagliligtas ng Dios at magpatibay sa paglilingkod at pananampalataya at higit sa lahat ay pagpapala ako sa lahat ng makakadaupang palad ko sa lahat ng makakadaupang palad ko.

Maging ang aking 2nd Interview sa EL CORTE COMPANY na ipagtagumpay ako ng Dios
ayon sa kasaganaan ng biyaya ng Dios at sa inyong mga prayer.

Nagpapasalamat sa inyong lahat,
Kapatid na Milagros