Prayer Requests

Posted by Veronica Antonio of Sharjah, United Arab Emirates

Purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan sa ating lahat. Ako po'y patuloy na nagpapasalamat at ako ay nabilang sa tunay na Iglesia. Mga kapatid akin pong ihingi ng panalangin sa inyong lahat ang aking patuloy na pakikibaka sa pampinansyal na problema, tulungan nyo po sana akong manalangin sa Panginoon sa patuloy Nyang pagkahabag sa akin. Inilalapit ko rin po sa inyo ng panalangin na maakay ko po ang aking buong pamilya sa ating church at Nawa ang bawat isa sa kanila ay makatanggap na ng kaligtasan. Tulungan nyo po sana akong manalangin na ang aking pananampalataya ay patuloy na palakasin ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. To God be All The Glory!!!