Prayer Requests

Posted by april padua of 24 C first street sto.nino markina city

Please pray for my Family and my Teacher/adviser Mrs. Narcisa Samonte,and my values teacher Mrs.Gina Manalo.ipanalangin nyo po ako na maakay ko ang buong family ko, to show na maraming nagbago sa life ko and si Sis. Shella of 4th year MBS in marikina student for good health and sa patuloy nyang pagtulong sakin upang lumakas ang pananampalataya ko and to be a true Gods child.And ipanalangin nyo po ako na makapag MBS po ako after senior high school at makapaglingkod ng buong buhay sa panginoon.And please also pray for Parang high School and my Classmates in ICT and 10-de jesus.Thank you and Godbless. ?