Inspiring Lives

Pagpapalang Inilaan ng Dios

Patotoo ng kapatid na Jessie at Maricel Balingsat ng Candon Locale

Ang pagpapala ng Panginoon ay tunay na sagana sa buhay ng ating kapatid na  Jessie Balingsat at Sister Maricel Balingsat mula sa lokal ng Candon, Ilocos Sur. Sa iba’t ibang kaparaanan, hindi nagkukulang ang Dios na ibalik ang mga biyaya sa Kanyang mga anak na tapat na naglilingkod para sa Kanya. 

Bro. Jessie: Sa biyaya po ng Panginoon, ako ay 7 taon nang naglilingkod sa ating Panginoon at kabilang sa iglesia na pinamumunuan ng buhay na sugong apostol ng Dios. Kasalukuyan akong nanunungkulan bilang Punong Bayan ng aming bayan, Galimuyod, Ilocos Sur. Galing po kami sa Pentecost assemblies of God dahil yung magulang ko dun natalaga yung pundasyon nila. Nakilala ko ang aking maybahay, si Sister Maricel nung time na, election pang Sanguniang Kabataan way back 1992, dun po kami unang naging close, hanggang sa maging kasintahan. Dumating sa point na ang aming relasyon ay naging Long distance relationship dahil noong gru-madute po ako sa college bilang civil engineer, nakapag-abroad na ako patungong Taiwan. Tatlong taon po ako doon bilang Contract Worker.

Sis. Maricel: Nung mga panahon pong iyon na magkahiwalay kami ng aking kasintahan, higit kong ginugol ang aking buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Sa biyaya po ng Panginoon ako po ay 15 yrs na sa pananampalatayang ito. Noon kami ay kabilang sa Church of God. At ang pamilya ko po ay lumaki na dito. Pero salamat sa Dios dahil inilagay Niya kami sa tunay na iglesia na pinamumunuan ng Kaniyang Sugong Apostol. At noong taon 1996, grumaduate ako bilang Bachelor of Science in Commerce Major in Marketing. At 1997 noong tumawag ang aking kapatid sa Macau at sinabi niya na pinadala niya ang ticket ko kay Ptr. Violy Concepion. Yoon po ang nagging paraan upang makarating ako sa Hong-Kong. Doon po lalong lumago ang aking pagkaalam ng katotohanan, doon po lumalim ang aking pagtatalaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nakita ko ang pag-kakaiba ng pananampalatayang kinabibilangan ko noon at sa ngayon, noong taggapin ko ang pananampalatayang ito, nanindigan na ako sa ating pananampalatayang natanggap.

Bro. Jessie: Pero hindi nagtagal, kinuha ko na ang aking kasintahan upang makasama siya sa Taiwan. 

Sis. Maricel: Noong nasa Taiwan na kaming dalawa doon ko rin talaga pinatotohanan siya ng salita ng Dios. Hanggang sa umuwi kami noong 2000, at biyaya ng ating Panginoon dun kami nagpakasal. Hanggang sa nagkaanak na ako.

Bro. Jessie: Nag negosyo na lang po ako sa bayan namin. Naging middle man ako sa tobacco. Sa time naman ng season ng palay nag ba-buy and sell ako ng palay. Doon nag-umpisa yung kung paano po tayo nakilala ng tao dahil yung negosyo na sa bukid, kung baga araw-araw kahalubilo ko ang mga farmers doon. 

Noong panahong iyon hindi pa malalim at naka-ugat sa puso ng ating kapatid na Jessie ang paglilingkod sa ating Panginoon. Isa lamang siyang masasabing sympathizer sa pananampalataya ng kanyang asawa. At habang abala siya sa kanilang negosyo, higit naming abala ang kapatid na Maricel sa pakikibahagi sa gawain ng Panginoon.

Sis. Maricel: Hanggang sa mabiyayaan ako ng Panginoon na maging elder sa Kaniyang igleisa noong taong 2003 at mula noong talagang pinagsikapan kong maging katuwang ng Pastor, maging kanang kamay ng Pastor. Sabi ko noon nung elder na ako pano ako makakapag-taguyod sa Gawain mo Panginoon kung hindi mo ako pag-papalain? Sabi ko Panginoon darating ang panahon pagpapalain mo kami ng higit pa. 

Bro. Jessie: Hinahayaan ko lang ang aking asawa na maging abala sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa napagdesisyunan kong tumakbo bilang isang kagawad ng barangay. Nanalo ako at na-extend hanggang 5 yrs. then dumating po yung time election 2007.

Bagamat kulang sa karanasan ay nanindigan ang kapatid na Jessie na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa Gobyerno, kaya naman taon 2007 ng magfile siya ng candidacy for mayor sa dako ng Galimuyod, Ilocos Sur .

Sis. Maricel: Biyaya ng ating Panginoon sapagkat, kapalaran na rin natin na maging politician sa mga panahong ito upang higit na kasangkapanin ng Dios, kaya nung 2007,  election May 2 pinalad po ang aking asawa na maging mayor ng bayan ng Galimuyod at simula po noon talagang nakita ko ang kahabagan ng Dios na talagang kaniyang mga anak kapag manampalataya at magtapat sa paglilingkod hindi ka talaga pababayaan ng Dios. Kaya ibinabahagi ko din sa mga taong aking nakakadaupang palad ang salita ng Dios.

Bro. Jessie: Naniniwala ako na nilukluk ako ng Panginoon bilang isang punong bayan, nung na-elect na ako bilang mayor ang daming problema, testing siguro sa akin, bilang isang batang mayor, bilang isang first turner, wala man lang experience kung paano patatakbuhin ang isang local government. Unti-unti kong nakikilala ang Panginoon, Siya ang nag-guide sa akin para patakbuhin ang aming bayan. Doon ko nakita ang pagsuporta sa akin ng aking asawa, lagi niya akong pinapaalalahanan na ang Dios ang tutulong sa amin, manampalataya at maglingkod lamang ako sa kanya. Kaya sa 2nd term ko bilang Punong Bayan, naranasan ko ang pagtulong ng Dios, napakagaan na lahat, 2nd term halos wala na akong kalaban, si misis po hindi siya yung nag-udyok sa atin, mismong desisyon ko po yun na magpabautismo at saka mapabilang na sa Iglesia ng aking kinabibilangan, napakasaya na rin na maglingkod sa bayan, napakasaya rin na maglingkod sa Panginoon.

Sis. Maricel: Nakita ng Dios ang lalim ng aking pagibig pagdating sa Gawain ng ating Panginoon. Simula po yun nagging tuloy-tuloy na po ang biyaya sa amin, gusto ko kasi yung lagi akong makatulong parang ang priority ko ay yung iglesia. 

Bro. Jessie: At sa ibang bagay na pwede nating itulong at iambag para dun sa mga proyekto at saka para sa mga iba pang programa para sa ating mahal na apostol. Nung napabilang ako sa ating iglesia ng Panginoon sunod-sunod na po ito lahat pong mga blessings na natatanggap at nangyayari ngayon sa akin at sa aking pamilya ay napakalaking utang ito sa ating mahal na Panginoon, binabalik ko po ang lahat ng pagpapasalamat.

Totoo na ang makapaglingkod sa bayan ay isang gawaing hindi matatawaran, pagseserbisyong masasabing may katumbas na karangalan. Gaano pa kaya kung ikaw ay maging isang lingkod ng Dios na masasabing pinakamabuting pagpapasya na maaaring gawin ng tao sa kaniyangbuhay.

(Isinulat ni Rosa Maria Bermudez at Grachelle Faith Zonio)

Comments