Word of Life

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Pangangaral ng Mabuting Balita ay Tapat na Pasabi na mula sa Dios."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Si Jesus ang Daan."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Pagtawag ng Dios."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Evangelio ng Kaligtasan."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled 7 Last Sayings (7th Saying).
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled 7 Last Sayings (6th Saying).
Sa Episode na ito ng Oras ng Katotohanan ay masusing ibinahagi ng sugo ng Dios - Apostle Arsenio T. Ferriol, ang mga katotohanang ipinapahayag ng Salita ng Buhay sa Ang Pagbubulay sa Mateo 2:12. (PMCC 4th Watch - Salita ng Buhay)
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ano ang Ibig Sabihin ng Kaligtasan?" 
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Gawain ng Dios para sa Kaligtasan ng mga Tao." 
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Tatlong Kaligtasan Na Tinutukoy Sa 2 Corinto 1:10"