ONK Special Feature

March 29, 2013

Senakulo: Episode 4 of 7

Senakulo brought by Oras Ng Katotohanan and Alpha Omega Theatrical Production Episode 4: Triumphal Entry to the Last Supper
May pagkakaiba ba ang kahulugan ng krus sa makabagong henerasyon at sa panahon ng unang pagparito ng Panginoong Jesucristo? Tunghayan ang video na ito hatid ng Oras ng Katotohanan at alamin ang tunay na sinisimbulo ng krus ayon sa Biblia.
March 26, 2013

Senakulo: Episode 3 of 7

Senakulo brought by Oras Ng Katotohanan and Alpha Omega Theatrical Production Episode 2: The Healing of the Blind Man to the Resurrection of Lazarus
March 26, 2013

Senakulo: Episode 2 of 7

Senakulo brought by Oras Ng Katotohanan and Alpha Omega Theatrical Production Episode 2: The Calling of the Twelve Apostles to the Miraculous Works of Christ
March 26, 2013

Senakulo: Episode 1 of 7

Senakulo brought by Oras Ng Katotohanan and Alpha Omega Theatrical Production Episode 1: Birth of Jesus Christ to the Plot against John the Baptist
Watch the Live Streaming of the 2013 International Missionary Day. Live streaming starts at 03:45pm Philippine time (07:45 GMT). If you have difficulty in playing the video, please try to refresh your browser.
A video invitation for the upcoming International Missionary Day to be held on January 13, 2013 at the Quirino Grandstand, Luneta. Admission is free! Come and experience the healing power of the Lord!
October 02, 2012

Book of all Ages

Banal na Kasulatan. Mabuting Balita. Tipan ng Dios. Ilan lamang sa katawagan sa Biblia - ang aklat na mula sa Dios at siya din ang may akda. Taglay nito ang kapangyarihan at katotohanan kung kaya't nais ng Dios na ito'y maipangaral. At hindi rin maaaring kahit sino na lamang ang mangaral sapagkat may isinugo ang Dios upang bigyan ng karapatang mangaral. Tunghayan sa episode na ito ng Oras ng ...
September 17, 2012

Ang Dakilang Tagubilin

Ang Mabuting Balita o Evangelio - kaligtasan ang dulot sa mga sumasampalataya at sa mga hindi sasampalataya ay kapahamakan. Ito ang tagubilin ng Dios sa Kanyang mga sinugo. Ang ipangaral ang evangelio sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. Tunghayan sa Episode na ito ng Oras ng Katotohanan, ang mensahe nito kung bakit nais ng Dios na tayo'y tumugon sa Kanyang Dakilang Tagubilin.
August 27, 2012

Laya

Bagamat may kahirapan at maraming tiisin sa kanilang paglilingkod gayunpaman hindi ito naging hadlang upang sila ay hindi makapaglingkod sa Panginoon. Tunghayan sa episode na ito ng Oras ng Katotohanan, ang karanasan ng mga kapatid sa lokal ng Iñigan, Rizal kung paano nila napagtatagumpayan ang kanilang paglilingkod sa Panginoon.