Kaban ng Patotoo

Mailap ang kapatid na Paulo sa Salita ng Dios. Ilang beses na siyang inaakay ng mga nakakatagpo niyang kabahagi sa tunay na Iglesia. Maging sa ibang bansa o sa paguwi niya sa Pilipinas. Hanggang sa isang pagkakataon, hindi niya inasahan na sa kanyang pagbabalik sa abroad ay mababago ang kanyang buhay. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan kung paano ang kapatid na Paulo Faiaipau, ...
Ang Salita ng Dios ay humipo sa kanyang puso at ang doktrina na kanyang narinig ay nagpa-tibay sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang pagpapatotoo sa iba ay nag-bunga ng maraming kaluluwa. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan kung paano ang kapatid na Rosa Viacrusis ay nasumpungan ang tunay na pananampalataya.
Magulo at walang direksiyon - ganyan maisasalarawan ang buhay ng kapatid na Charlie. Madalas mag-away ng kanyang asawa dahil sa pagiging iresponsable. Dagdag pa dito ang iba't-ibang bisyo na umaalipin sa kanyang buhay. Hanggang sa mapagod siya sa kanyang gawi at hinanap ang katotohanan sa iba't-ibang pananampalataya sa pag-aakalang masusumpungan niya ang pagbabago sa kanyang buhay. Hanggang sa ...
For so long, Sis. Lois Tay was doubtful on how she's going to restore her relationship with God. She tried to search for the church which God wants her to be with. Then, God reached her through a missionary from Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) she met at a public store. In this episode of Kaban ng Patotoo, let us witness how God get in touch with her life and place her to a ...
"Dahil kay Lord survivor ako" - ito ang pahayag ng kapatid na Ferdinand Luciano ng General Trias, Cavite, matapos niyang maranasan ang kagalingan mula sa sakit na kanser sa lalamunan. Ito rin ang naging dahilan upang siya at ang kanyang sambahayan ay makatanggap ng kaligtasan. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan ang di malilimutang karanasan ng kapatid na Ferdinand kung bakit ...
Hepatitis B at Thyroid. Mga malulubhang sakit na nakamamatay. Ito'y mga malulubhang karamdamang dumapo kay Buenvenido. Gayunpaman ang mga karamdamang ding ito ang naging daan upang makilala Niya ang Dios at Kanyang paglingkuran. Ating tunghayan sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ang mga sinapit ng kapatid na Buenvenido Cabaro mula sa lokal ng Tuguegarao at kung paano niya nakamit ang Tulong ...
Mula sa pagkaratay sa nakamamatay na karamdaman ay ibinangon ng Dios ang kapatid na Luzviminda at binigyang ng panibagong kalakasan. Ang sakit na ito ang naging daan din upang makita niya ang pagsaklolo ng Dios sa kanyang buhay hindi lamang sa kanyang katawan kundi na rin sa kanyang espirituwal na kalagayan. Ating tunghayan sa episode na ito ng Oras ng Katotohanan, ang pag-abot ng Dios sa huling ...