Kaban ng Patotoo

Tunghayan at panoorin sa segment na ito ng Kaban ng Patotoo, ang buhay at pagtatalaga ng kapatid na Gedeon Zonio, na mula sa masidhing pagsisikap at pagtatapat sa paglilingkod sa Panginoon ay naging karanasan nya ang masaganang biyaya ng Dios.
Kaibigan, mga taong may mahalaga at malaking parte sa ating buhay. May mga kaibigan na maaari kang dahlin sa kaligtasan o kasamaan. Kaya't tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, na gaya ng mga kapatid sa Lokal ng Tibiao, Antique, na kung paano ang kanilang pagkakaibigan ay naging instrumento upang sila ay makapaglingkod at makapangyarihang magamit sa gawain ng Panginoon.
Tunghayan at saksihan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, kung paano ang kapatid at Pastor Ronald Ruiz, na bunga ng pangangaral ng salita ng Dios sa pampublikong lugar ay nabago ang kanyang buhay. Nagkaroon sya ng direksyon at pagnanasang abutin ang kanyang mga pangarap dito sa pinamagatang "Behind the Voice".
Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ay matutunghayan natin ang dakilang gawa ng Dios para sa mga tagapakinig ng radio station na bahagi ng End-Time Mission Broadcasting Service Inc. na syang katuwang ng Iglesia sa pangangaral sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid ng Salita ng Dios. Sa pagkakataong ito ay nabiyayaan tayong magkaroon at makapagpatayo ng ikalawang Radio Station na mas ...
Panoorin at tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo kung paano binago ng Salita ng Dios ang buhay ng Kapatid na Seham na pinamagatang "Ang Pag-ibig ng Ama."
Another chance in the presence of God, it was the experience of brother Randy Alyawan from the local church of Bagumbong, Caloocan City. Wherein, despite the weakness we have as God's people, God continues to provide abundant forgiveness. Let's watch in this episode of the Kaban ng Patotoo the real peace in the presence of God.
It is an amazing feat of a person who acquired all the honor the world offers and yet, willing to deny oneself for the glory of God. Witness this challenging testimony of Sis. Sofia Kezia Cabaro, a 2nd Year Bible Student of Maranatha Bible School from Tuguegarao, Cagayan.
This is a video testimony of Sis. Melissa Khan (San Diego, USA) and Sis. Anne Quiambao (Toronto, Canada). Witness their story of seeking the faith God desires and how God led them to His Church.
Sis. Abigail Messenger of London Local Church shares her story of how the unfathomable love of God mends her family and changes her perspective in life.
Karamdaman at kamatayan ang dalawa sa kinatatakutan ng tao. Ngunit ang Dios ay may kakayahang magpagaling at magbigay ng buhay. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan ang karanasan ng kapatid na Raul Chan mula sa lokal ng Anda, Pangasinan, kung paano siya nakatanggap ng pangalawang buhay.