Salita ng Buhay

February 21, 2012

Ang Kahalalan ng Iglesia

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang Kahalalan ng Iglesia..”

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang Mga Taong Hinirang ng Dios upang Gawin ang Pagmimisyon..” 

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang Pangunahing Katungkulan ng Tao.”

October 03, 2011

Paano ang Tao Maliligtas?

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang mga kaparaanan kung paano ang tao makakatanggap ng kaligtasan mula kay Cristo..”

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Bakit ang Kaligtasan ay Hindi Matatanggap sa Kanino mang Iba o sa Alin mang Bagay..” 

September 22, 2011

Mga Dakilang Pamana ng Dios

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Mga Dakilang Pamana ng Dios sa Kanyang mga Anak..” 

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang mga taong walang pag-asa at mga taong may pag-asa sa harapan ng Dios..”

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang mga taong walang pag-asa at mga taong may pag-asa sa harapan ng Dios..” 

.

.