Kaban ng Patotoo

Katuwang Mula sa Pasimula

Hindi naging madali ang pasimula ng Iglesia ni Cristo sa Ikaapat na Pagpupuyat. Ang lahat ng mga bagay ay mahihirap sa una. Gayunpaman dahil sa pagsisikap at pakikisama ng mga kapatiran ay naging matagumpay ang Iglesia sa mga unang taon nito. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Owel Santos mula sa Marikina City, kung paano niya naranasan ang maging "Katuwang Mula sa Pasimula."

Comments