Ang Biblia

David at Jonathan: Kwento ng Pagkakaibigan (Ikalawang Bahagi)

Ikaanim na Yugto: Hindi na itinuloy ni Haring Saul ang balak na pagpatay niya kay David dahil sa pakiusap ni Jonathan, nagpasyang bumalik bilang mandirigma si David sa hari bilang tanda ng kanilang pagkakaayos. Nang muling dalawin ng masamang espiritu si Saul ay muli niyang pinagtangkaang patayin si David ngunit pinatakas siya ng kanyang asawang si Michal. Samantala pumunta si David kay Propeta Samuel at sinabi ang lahat ng nangyari sa kanya maging ang pagtangkang pagpatay sa kanya ni Saul kaya naman tinulungan ni Samuel si David.

Ikapitong Yugto: Napag-alaman ni Saul na si David ay nasa bayan ng Najoth at kasama ng Propetang si Samuel kaya agad siyang nagpadala ng mga kawal upang hulihin si David. Nang magpunta ang mga kawal sa Najoth nakita nilang sumamba ang mga propeta at dahilan sa pinapatnubayan ng Dios si David ay agad na kumubli ang espiritu ng Panginoon sa kanila at sa isang iglap ay bigla na lamang silang nakisama sa pagsamba sa Panginoon. Tatlong pangkat ang inutusan ni Saul doon ngunit katulad ng nangyari sa una ganun din sa pangalawa at pangatlo. Galit na galit si Saul kaya't siya mismo ang nagpunta sa Najoth upang tugisin si David, nang makarating si Saul sa bayan ng Najoth ang espiritu ng Panginoon ay kumubli sa kanya imbis na patayin niya si David ay sumamba rin siya kasama ng mga propeta. Samantala tumakas na rin si David sa Najoth dahil maaring balikan siya ni Saul. Ipinasya niyang makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan upang humingi ng tulong.

Ikawalong Yugto: Hindi makapaniwala si Jonathan na nais pa ring ipapatay ng kanyang ama si David kaya naman siya mismo ang nag-alok ng tulong sa kaibigan upang matiyak kung ito'y totoo. Kasabay nito ay ang panahon ng pista ng bagong buwan, sina David, ang hari at si Jonathan ay nagsalo-salo upang magdiwang sa pistang ito. Ipinasya ni David na huwag dumalo sa pagtitipon at gumawa ng dahilan at sinangayunan ito ni Jonathan, ang kanilang kasunduan kapag nagalit ang hari sa hindi niya pagpunta ay sasabihin agad ito ni Jonathan sapagkat nangangahulugan na nasa panganib ang buhay ng kanyang kaibigan. Nang dumating ang araw ng pista napatunayan ni Jonathan na nais talagang patayin ng kanyang ama si David.

Ikasiyam na Yugto: Mula noon hindi na muling nagkita pa ang magkaibigan ngunit tangan nila ang pangakong hindi nila binitiwan. Hanggang lumipas ang maraming taon nang magbalik ng Juda si David, napag-alaman niyang namatay si Jonathan at Saul sa digmaan pagkatapos noon ay hinirang na bagong Hari ng Israel si David.

Comments