Kaban ng Patotoo

Kaban ng Patotoo: Rosa Viacrusis of Sucat, Paranaque

Ang Salita ng Dios ay humipo sa kanyang puso at ang doktrina na kanyang narinig ay nagpa-tibay sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang pagpapatotoo sa iba ay nag-bunga ng maraming kaluluwa. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan kung paano ang kapatid na Rosa Viacrusis ay nasumpungan ang tunay na pananampalataya.

Comments