Kaban ng Patotoo

"Dahil kay Lord, Survivor Ako!" Patotoo ng Kapatid na Ferdinand Luciano

"Dahil kay Lord survivor ako" - ito ang pahayag ng kapatid na Ferdinand Luciano ng General Trias, Cavite, matapos niyang maranasan ang kagalingan mula sa sakit na kanser sa lalamunan. Ito rin ang naging dahilan upang siya at ang kanyang sambahayan ay makatanggap ng kaligtasan. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan ang di malilimutang karanasan ng kapatid na Ferdinand kung bakit niya nasabing "Dahil kay Lord, Survivor Ako!"

Comments