Salita ng Buhay

Ang Kahalagahan ng mga Sugo ng Dios sa Iglesia

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang Kahalagahan ng mga Sugo ng Dios sa Iglesia..”

Comments