Kaban ng Patotoo

Inilagay sa tamang direksyon: Patotoo ng kapatid na Charlie

Magulo at walang direksiyon - ganyan maisasalarawan ang buhay ng kapatid na Charlie. Madalas mag-away ng kanyang asawa dahil sa pagiging iresponsable. Dagdag pa dito ang iba't-ibang bisyo na umaalipin sa kanyang buhay. Hanggang sa mapagod siya sa kanyang gawi at hinanap ang katotohanan sa iba't-ibang pananampalataya sa pag-aakalang masusumpungan niya ang pagbabago sa kanyang buhay. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasumpungan niya ang katotohanan sa hindi inaasahang lugar - nadalhan siya ng evangelio sa barko. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan kung paano nasumpungan ng kapatid na Charlie ang tunay na pananampalataya at siya'y inilagay sa tamang direksyon.

Comments